ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562 16:37
ราคาล่าสุด16.80 ราคาเปิด17.30 เปลี่ยนแปลง (%) -0.50 (-2.89%) ปริมาณ (หุ้น)5,823,400

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม