ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 25 สิงหาคม 2559 16:35
ราคาล่าสุด24.50 ราคาเปิด24.20 เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (0.82%) ปริมาณ (หุ้น)2,807,300

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม