ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563 16:37
ราคาล่าสุด15.70 ราคาเปิด15.50 เปลี่ยนแปลง (%) +0.40 (2.61%) ปริมาณ (หุ้น)8,798,600

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม