ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2561 11:23
ราคาล่าสุด20.00 ราคาเปิด20.70 เปลี่ยนแปลง (%) -0.80 (-3.85%) ปริมาณ (หุ้น)2,063,900

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม