ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:35
ราคาล่าสุด23.50 ราคาเปิด23.70 เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.42%) ปริมาณ (หุ้น)4,581,900

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม