ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35
ราคาล่าสุด24.70 ราคาเปิด24.50 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.41%) ปริมาณ (หุ้น)6,511,600

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม