ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36
ราคาล่าสุด22.20 ราคาเปิด22.50 เปลี่ยนแปลง (%) -0.30 (-1.33%) ปริมาณ (หุ้น)7,189,400

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม