ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 26 กันยายน 2561 16:39
ราคาล่าสุด24.30 ราคาเปิด24.40 เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)7,604,200

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม