ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2561 14:30
ราคาล่าสุด23.00 ราคาเปิด23.20 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.44%) ปริมาณ (หุ้น)6,138,200

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม