ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิถุนายน 2563 16:37
ราคาล่าสุด16.30 ราคาเปิด16.20 เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (1.24%) ปริมาณ (หุ้น)8,787,300

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม