ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563 16:36
ราคาล่าสุด18.20 ราคาเปิด17.90 เปลี่ยนแปลง (%) +0.40 (2.25%) ปริมาณ (หุ้น)2,119,400

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม