ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 16:37
ราคาล่าสุด22.50 ราคาเปิด22.50 เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.44%) ปริมาณ (หุ้น)8,667,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม