ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 16:08
ราคาล่าสุด16.90 ราคาเปิด17.60 เปลี่ยนแปลง (%) -0.70 (-3.98%) ปริมาณ (หุ้น)6,567,500

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม