ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
ราคาล่าสุด18.60 ราคาเปิด18.10 เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (3.33%) ปริมาณ (หุ้น)15,723,200

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม