ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:35
ราคาล่าสุด20.10 ราคาเปิด20.20 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.50%) ปริมาณ (หุ้น)6,324,000

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม