ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2559 16:37
ราคาล่าสุด23.00 ราคาเปิด23.10 เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.43%) ปริมาณ (หุ้น)2,130,200

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม