ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มกราคม 2564 09:41
ราคาล่าสุด19.80 ราคาเปิด- เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)-

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม