ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 10 สิงหาคม 2563 16:35
ราคาล่าสุด17.20 ราคาเปิด16.90 เปลี่ยนแปลง (%) +0.40 (2.38%) ปริมาณ (หุ้น)5,231,500

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม