ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2561 16:38
ราคาล่าสุด23.90 ราคาเปิด24.20 เปลี่ยนแปลง (%) -0.30 (-1.24%) ปริมาณ (หุ้น)10,611,000

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม