ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2563 16:39
ราคาล่าสุด15.90 ราคาเปิด15.40 เปลี่ยนแปลง (%) +0.40 (2.58%) ปริมาณ (หุ้น)4,311,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม