ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:37
ราคาล่าสุด19.70 ราคาเปิด19.50 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.51%) ปริมาณ (หุ้น)2,248,600

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม