ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 12:29
ราคาล่าสุด23.90 ราคาเปิด24.00 เปลี่ยนแปลง (%) -0.40 (-1.65%) ปริมาณ (หุ้น)2,772,900

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม