ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2563 16:40
ราคาล่าสุด17.10 ราคาเปิด17.00 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.59%) ปริมาณ (หุ้น)2,808,000

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม