ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2559 16:39
ราคาล่าสุด23.80 ราคาเปิด23.60 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.42%) ปริมาณ (หุ้น)5,394,000

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม