ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 16:36
ราคาล่าสุด17.40 ราคาเปิด17.60 เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.57%) ปริมาณ (หุ้น)10,245,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม