ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2563 16:37
ราคาล่าสุด18.00 ราคาเปิด18.20 เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.55%) ปริมาณ (หุ้น)6,432,400

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม