ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กันยายน 2559 16:38
ราคาล่าสุด24.30 ราคาเปิด23.40 เปลี่ยนแปลง (%) +0.90 (3.85%) ปริมาณ (หุ้น)15,316,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม