ข้อมูลนักวิเคราะห์

รายนามนักวิเคราะห์

ปรับปรุง: 3 พฤกษาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณจิรภัทร โบสุวรรณ
อีเมล์ Jirapat.b@aecs.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณมีนา ตุลยนิติกุล
อีเมล์ meena.tu@kfsec.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณนวลพรรณ  น้อยรัชชุกร
อีเมล์ nuanpun@asiaplus.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
อีเมล์ therdsak@asiaplus.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณชุติมา วรมนตรี
อีเมล์ chutima.wor@fssia.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณนฤมล เอกสมุทร
อีเมล์ narumon.e@bualuang.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค
อีเมล์ Samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน
อีเมล์ pornthipa.ra@cimb.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณ สุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์
อีเมล์ sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
อีเมล์ soraphob.panpiemras@clsa.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณอดุลย์ เศรษฐี
อีเมล์ atul.sethi.2@credit-suisse.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณลีนา แพรักขกิจ
อีเมล์ LeenaP@th.dbs.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณธัญญธร ทรงวุฒิ
อีเมล์ thanyatorn.s@fnsyrus,com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง
อีเมล์ wilasinee@globlex.com 
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร
อีเมล์ sorapong.j@kasikornsecurities.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์
อีเมล์ ratasakp@kgi.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณกิตติสร พฤติภัทร
อีเมล์ kittisorn.pruitipat@krungsrisecurities.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ
อีเมล์ woraratp@ktzmico.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณอำนาจ โงสว่าง
อีเมล์ amnart.n@ktbst.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณศิริพร ไกรรส
อีเมล์ siriporn.kr@lhsec.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์
อีเมล์ termporn.t@maybank-ke.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณวนิดา ไกสเล่อร์
อีเมล์ wanida.ge@th.oskgroup.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ
อีเมล์ jiraporn@phatrasecurities.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
อีเมล์ danait@phillip.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณสิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์
อีเมล์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
รายนามนักวิเคราะห์ คุณพรรณารายณ์ ติยะพิทยารัตน์
อีเมล์ phannarai.von@thanachartsec.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์
อีเมล์ nathavut@tisco.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล
อีเมล์ v-rin@trinitythai.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง
อีเมล์ natchutha.na-pattaloong@ubs.com
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์
อีเมล์ peerawat@uobkayhian.co.th
   
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
รายนามนักวิเคราะห์ คุณณัชพล ชีวะวิชวาลกุล
อีเมล์ Nutchapol.C@yuanta.co.th