ข้อมูลทางการเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
วันที่
รายงาน
อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิต
ตราสารหนี้ใหม่
ดาวน์โหลด
16 ตุลาคม 2562 A/Stable A 786 KB.
12 ตุลาคม 2561 A/Stable A 859 KB.
12 กันยายน 2560 A/Stable A 633 KB.
09 กันยายน 2559 A/Stable A 693 KB.
28 ธันวาคม 2558 A/Stable A 806 KB.
16 ธันวาคม 2558 A/Stable A 805 KB.
26 สิงหาคม 2558 A/Stable A 807 KB.
13 กรกฎาคม 2558 A/Stable A 738 KB.
27 สิงหาคม 2557 A/Stable A 782 KB.
18 กรกฎาคม 2557 A/Stable A 632 KB.
20 กุมภาพันธ์ 2557 A-/Positive A- 908 KB.
07 มิถุนายน 2556 A-/Positive A- 653 KB.
02 พฤษภาคม 2556 A-/Stable A- 892 KB.
10 กรกฎาคม 2555 A-/Stable A- 186 KB.
21 พฤษภาคม 2555 A-/Stable A- 744 KB.
20 เมษายน 2555 A-/Stable A- 816 KB.
13 กันยายน 2554 A-/Stable A- 208 KB.
05 ตุลาคม 2553 A-/Stable A- 315 KB.