ห้องข่าว

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
19 มิถุนายน 2563
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
12 พฤศจิกายน 2562
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562
16 สิงหาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม 2562
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562
14 พฤษภาคม 2562
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2562
23 เมษายน 2562
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
28 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2561
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 กุมภาพันธ์ 2562
วันประกาศงบการเงิน ปี 2561
13 พฤศจิกายน 2561
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561
31 ตุลาคม 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2561
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
15 สิงหาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2561
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2561
17 กรกฎาคม 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
15 พฤษภาคม 2561
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2561
27 เมษายน 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561
Supalai Essence Ladprao Project
24 เมษายน 2561
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 กันยายน 2560
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
23 สิงหาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เมษายน 2560
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
27 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 สิงหาคม 255
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมษายน 2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2559
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
มีนาคม 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2559
การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2558
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ตุลาคม 2558
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
สิงหาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2558
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2558
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2558
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
มีนาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2558
การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2557
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ตุลาคม 2557
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
สิงหาคม 255
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2557
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2557
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2557
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
กุมภาพันธ์ 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2556
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2557
การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
พฤศจิกายน 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 56
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ตุลาคม 2556
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
ตุลาคม 2556
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
สิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
สิงหาคม 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
สิงหาคม 2556
จ่ายปันผลระหว่างกาล
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
กรกฎาคม 2556
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
พฤษภาคม 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
พฤษภาคม 2556
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2556
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เมษายน 2556
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
มีนาคม 2556
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และจ่ายปันผล
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
มีนาคม 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
กุมภาพันธ์ 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
มกราคม 2556
การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2555
ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120