ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 16:38
ราคาล่าสุด25.75 ราคาเปิด25.00 เปลี่ยนแปลง (%) +0.75 (3.00%) ปริมาณ (หุ้น)5,360,600

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม