ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2560 16:36
ราคาล่าสุด23.80 ราคาเปิด24.00 เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-0.83%) ปริมาณ (หุ้น)11,458,400

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม