ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2561 16:39
ราคาล่าสุด22.40 ราคาเปิด22.80 เปลี่ยนแปลง (%) -0.30 (-1.32%) ปริมาณ (หุ้น)7,526,400

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม