ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 16:38
ราคาล่าสุด23.70 ราคาเปิด23.90 เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-0.84%) ปริมาณ (หุ้น)6,770,300

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม