ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ตุลาคม 2563 16:36
ราคาล่าสุด15.70 ราคาเปิด15.90 เปลี่ยนแปลง (%) -0.30 (-1.88%) ปริมาณ (หุ้น)2,232,300

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม