ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 16:40
ราคาล่าสุด24.50 ราคาเปิด24.30 เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (0.82%) ปริมาณ (หุ้น)3,503,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม