ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 15:15
ราคาล่าสุด25.00 ราคาเปิด25.00 เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)3,549,600

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม