ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2562 16:37
ราคาล่าสุด18.10 ราคาเปิด18.30 เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-1.09%) ปริมาณ (หุ้น)7,298,300

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม