ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2560 16:36
ราคาล่าสุด23.70 ราคาเปิด23.70 เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)1,386,100

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม