ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563 16:36
ราคาล่าสุด17.30 ราคาเปิด17.30 เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)1,974,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม