ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2561 16:36
ราคาล่าสุด22.90 ราคาเปิด22.80 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.44%) ปริมาณ (หุ้น)1,960,000

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม