ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 16:38
ราคาล่าสุด27.25 ราคาเปิด26.25 เปลี่ยนแปลง (%) +0.75 (2.83%) ปริมาณ (หุ้น)1,835,500

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม