ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2562 14:21
ราคาล่าสุด22.20 ราคาเปิด22.00 เปลี่ยนแปลง (%) +0.30 (1.37%) ปริมาณ (หุ้น)1,862,200

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม