ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2562 16:36
ราคาล่าสุด23.80 ราคาเปิด23.50 เปลี่ยนแปลง (%) +0.30 (1.28%) ปริมาณ (หุ้น)6,298,700

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม