ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 16:40
ราคาล่าสุด24.60 ราคาเปิด24.70 เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.40%) ปริมาณ (หุ้น)2,990,000

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม