ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 16:35
ราคาล่าสุด18.40 ราคาเปิด18.30 เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.55%) ปริมาณ (หุ้น)1,898,100

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม