ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2561 16:38
ราคาล่าสุด19.80 ราคาเปิด19.90 เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-1.00%) ปริมาณ (หุ้น)3,513,100

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม