ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2560 14:15
ราคาล่าสุด23.40 ราคาเปิด23.40 เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)892,300

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม