ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SPALI
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2562 16:12
ราคาล่าสุด18.90 ราคาเปิด18.80 เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ (หุ้น)2,352,800

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวม