ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

จดหมายข่าวนักลงทุน
2562

จดหมายข่าวนักลงทุน ฉบับ 8/2562

ขนาดไฟล์: 1.34 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF

จดหมายข่าวนักลงทุน ฉบับ 7/2562

ขนาดไฟล์: 0.71 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF

จดหมายข่าวนักลงทุน ฉบับ 6/2562

ขนาดไฟล์: 0.73 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF

จดหมายข่าวนักลงทุน ฉบับ 5/2562

ขนาดไฟล์: 18.89 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF
2561

จดหมายข่าวนักลงทุน 4/2561

ขนาดไฟล์: 0.98 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF

จดหมายข่าวนักลงทุน 3/2561

ขนาดไฟล์: 32.83 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF

จดหมายข่าวนักลงทุน 2/2561

ขนาดไฟล์: 3.35 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF

จดหมายข่าวนักลงทุน 1/2561

ขนาดไฟล์: 6.59 MB

ดาวน์โหลด

HTML | PDF