การนำเสนอข้อมูล

เอกสารนำเสนอ
 • Investment presentation มกราคม 2564

  วันที่: 08 ม.ค. 2564

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.36 MB

 • Investment presentation พฤศจิกายน 2563

  วันที่: 11 พ.ย. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.45 MB

 • Investment presentation ตุลาคม 2563

  วันที่: 09 ต.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 2.02 MB

 • Investment presentation สิงหาคม 2563

  วันที่: 13 ส.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.43 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2563

  วันที่: 13 ส.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 2.83 MB

 • Investment presentation มิถุนายน 2563

  วันที่: 09 ก.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.43 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

  วันที่: 19 มิ.ย. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.88 MB

 • Investment presentation พฤษภาคม 2563

  วันที่: 13 พ.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.46 MB

 • Investment presentation เมษายน 2563

  วันที่: 08 เม.ย. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.46 MB

 • Investment presentation มีนาคม 2563

  วันที่: 02 มี.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.46 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2562

  วันที่: 27 ก.พ. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.60 MB

 • Investment presentation มกราคม 2563

  วันที่: 21 ม.ค. 2563

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.53 MB

 • Investment presentation พฤศจิกายน 2562

  วันที่: 12 พ.ย. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.42 MB

 • Investment presentation ตุลาคม 2562

  วันที่: 09 ต.ค. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.31 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2562

  วันที่: 16 ส.ค. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.70 MB

 • Investment presentation สิงหาคม 2562

  วันที่: 14 ส.ค. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.34 MB

 • Investment presentation กรกฎาคม 2562

  วันที่: 10 ก.ค. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.32 MB

 • Investment presentation พฤษภาคม 2562

  วันที่: 15 พ.ค. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.32 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

  วันที่: 23 เม.ย. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 2.84 MB

 • Investment presentation เมษายน 2562

  วันที่: 10 เม.ย. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.25 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2561

  วันที่: 28 ก.พ. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.73 MB

 • Investment presentation กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่: 26 ก.พ. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.25 MB

 • Investment presentation มกราคม 2562

  วันที่: 14 ม.ค. 2562

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.72 MB

 • Investment presentation ตุลาคม 2561

  วันที่: 08 ต.ค. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 2.26 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561

  วันที่: 15 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.41 MB

 • Investment presentation สิงหาคม 2561

  วันที่: 14 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.84 MB

 • Investment presentation กรกฎาคม 2561

  วันที่: 09 ก.ค. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.89 MB

 • Investment presentation พฤษภาคม 2561

  วันที่: 16 พ.ค. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.11 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

  วันที่: 24 เม.ย. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 2.58 MB

 • Investment presentation เมษายน 2561

  วันที่: 17 เม.ย. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.97 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2560

  วันที่: 22 ก.พ. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.88 MB

 • Investment presentation กุมภาพันธ์ 2561

  วันที่: 21 ก.พ. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.05 MB

 • Investment presentation มกราคม 2561

  วันที่: 15 ม.ค. 2561

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.06 MB

 • Investment presentation พฤศจิกายน 2560

  วันที่: 14 พ.ย. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.43 MB

 • Investment presentation ตุลาคม 2560

  วันที่: 10 ต.ค. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.43 MB

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

  วันที่: 12 ก.ย. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.43 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2560

  วันที่: 23 ส.ค. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.50 MB

 • Investment presentation สิงหาคม 2560

  วันที่: 08 ส.ค. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.43 MB

 • Investment presentation กรกฎาคม 2560

  วันที่: 12 ก.ค. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.44 MB

 • Investment presentation พฤษภาคม 2560

  วันที่: 11 พ.ค. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.43 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

  วันที่: 21 เม.ย. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.99 MB

 • Investment presentation เมษายน 2560

  วันที่: 18 เม.ย. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.43 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559

  วันที่: 27 ก.พ. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.52 MB

 • ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2559

  วันที่: 16 ม.ค. 2560

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.44 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559

  วันที่: 10 ส.ค. 2559

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.15 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

  วันที่: 22 เม.ย. 2559

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.44 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2558

  วันที่: 08 มี.ค. 2559

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.54 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2558

  วันที่: 18 ส.ค. 2558

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.75 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2557

  วันที่: 16 มี.ค. 2558

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.42 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2557

  วันที่: 14 ส.ค. 2557

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.62 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

  วันที่: 22 เม.ย. 2557

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 4.13 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2556

  วันที่: 27 ก.พ. 2557

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.30 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2556

  วันที่: 20 ส.ค. 2556

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.38 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

  วันที่: 22 เม.ย. 2556

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.31 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2555

  วันที่: 11 มี.ค. 2556

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.70 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2555

  วันที่: 14 พ.ย. 2555

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.83 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2555

  วันที่: 15 ส.ค. 2555

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.65 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2555

  วันที่: 09 พ.ค. 2555

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.25 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2554

  วันที่: 01 มี.ค. 2555

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.73 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2554

  วันที่: 11 พ.ย. 2554

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.29 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2554

  วันที่: 11 ส.ค. 2554

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.45 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2554

  วันที่: 12 พ.ค. 2554

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.13 MB

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

  วันที่: 28 เม.ย. 2554

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.47 MB

 • SPALI Presentation (มกราคม 2554)

  วันที่: 19 ม.ค. 2554

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.21 MB

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2553

  วันที่: 10 พ.ย. 2553

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 0.54 MB

 • SPALI Presentation (สิงหาคม 2553)

  วันที่: 13 ส.ค. 2553

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.08 MB

 • SPALI Presentation (กรกฎาคม 2553)

  วันที่: 19 ก.ค. 2553

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 2.53 MB

 • SPALI Presentation (พฤษภาคม 2553)

  วันที่: 14 พ.ค. 2553

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 3.03 MB

 • SPALI Presentation (มกราคม 2553)

  วันที่: 27 ก.พ. 2553

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.35 MB

 • Opportunity Day Presentation Q4/2552

  วันที่: 26 ก.พ. 2553

  ดาวน์โหลด

  ขนาดไฟล์ : 1.93 MB