การนำเสนอข้อมูล

วิดิโอ
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

  วันที่: 24 เม.ย. 2561

  ชมวีดีโอ

  02:03:18 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2560

  วันที่: 22 ก.พ. 2561

  ชมวีดีโอ

  01:10:58 นาที

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

  วันที่: 12 ก.ย. 2560

  ชมวีดีโอ

  01:51:56 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2560

  วันที่: 23 ส.ค. 2560

  ชมวีดีโอ

  53:47 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

  วันที่: 21 เม.ย. 2560

  ชมวีดีโอ

  01:43:23 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559

  วันที่: 27 ก.พ. 2560

  ชมวีดีโอ

  01:12:17 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559

  วันที่: 10 ส.ค. 2559

  ชมวีดีโอ

  01:07:08 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

  วันที่: 22 เม.ย. 2559

  ชมวีดีโอ

  02:11:18 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2558

  วันที่: 07 มี.ค. 2559

  ชมวีดีโอ

  01:09:17 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2558

  วันที่: 18 ส.ค. 2558

  ชมวีดีโอ

  01:09:36 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

  วันที่: 22 เม.ย. 2558

  ชมวีดีโอ

  02:28:04 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2557

  วันที่: 16 มี.ค. 2558

  ชมวีดีโอ

  01:04:23 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2557

  วันที่: 14 ส.ค. 2557

  ชมวีดีโอ

  01:02:46 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

  วันที่: 22 เม.ย. 2557

  ชมวีดีโอ

  02:18:34 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2556

  วันที่: 27 ก.พ. 2557

  ชมวีดีโอ

  46:43 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2556

  วันที่: 20 ส.ค. 2556

  ชมวีดีโอ

  56:38 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

  วันที่: 22 เม.ย. 2556

  ชมวีดีโอ

  01:40:34 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2555

  วันที่: 11 มี.ค. 2556

  ชมวีดีโอ

  01:13:34 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2555

  วันที่: 14 พ.ย. 2555

  ชมวีดีโอ

  34:16 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2555

  วันที่: 15 ส.ค. 2555

  ชมวีดีโอ

  50:31 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2555

  วันที่: 09 พ.ค. 2555

  ชมวีดีโอ

  44:32 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

  วันที่: 27 เม.ย. 2555

  ชมวีดีโอ

  01:40:59 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2554

  วันที่: 01 มี.ค. 2555

  ชมวีดีโอ

  01:03:10 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2554

  วันที่: 11 พ.ย. 2554

  ชมวีดีโอ

  01:11:25 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2554

  วันที่: 11 ส.ค. 2554

  ชมวีดีโอ

  01:15:35 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2554

  วันที่: 12 พ.ค. 2554

  ชมวีดีโอ

  01:17:20 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

  วันที่: 28 เม.ย. 2554

  ชมวีดีโอ

  02:05:12 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2553

  วันที่: 23 ก.พ. 2554

  ชมวีดีโอ

  01:10:36 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2553

  วันที่: 12 พ.ย. 2553

  ชมวีดีโอ

  01:21:23 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2553

  วันที่: 11 ส.ค. 2553

  ชมวีดีโอ

  1:00 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2553

  วันที่: 13 พ.ค. 2553

  ชมวีดีโอ

  1:00 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2552

  วันที่: 26 ก.พ. 2553

  ชมวีดีโอ

  1:00 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2552

  วันที่: 19 พ.ย. 2552

  ชมวีดีโอ

  1:00 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2552

  วันที่: 17 ส.ค. 2552

  ชมวีดีโอ

  1:00 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

  วันที่: 18 พ.ค. 2552

  ชมวีดีโอ | ดาวน์โหลดไฟล์

  02:04:42 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2552

  วันที่: 18 พ.ค. 2552

  ชมวีดีโอ

  1:00 นาที