การนำเสนอข้อมูล

วิดิโอ
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2563

  วันที่: 13 ส.ค. 2563

  ชมวีดีโอ

  47:20 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

  วันที่: 19 มิ.ย. 2563

  ชมวีดีโอ

  01:48:29 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2562

  วันที่: 27 ก.พ. 2563

  ชมวีดีโอ

  43:48 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2562

  วันที่: 16 ส.ค. 2562

  ชมวีดีโอ

  01:01:04 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

  วันที่: 23 เม.ย. 2562

  ชมวีดีโอ

  01:34:14 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2561

  วันที่: 28 ก.พ. 2562

  ชมวีดีโอ

  59:39 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561

  วันที่: 15 ส.ค. 2561

  ชมวีดีโอ

  54:10 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

  วันที่: 24 เม.ย. 2561

  ชมวีดีโอ

  02:03:18 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2560

  วันที่: 22 ก.พ. 2561

  ชมวีดีโอ

  01:10:58 นาที

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

  วันที่: 12 ก.ย. 2560

  ชมวีดีโอ

  01:51:56 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2560

  วันที่: 23 ส.ค. 2560

  ชมวีดีโอ

  53:47 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

  วันที่: 21 เม.ย. 2560

  ชมวีดีโอ

  01:43:23 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559

  วันที่: 27 ก.พ. 2560

  ชมวีดีโอ

  01:12:17 นาที

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559

  วันที่: 10 ส.ค. 2559

  ชมวีดีโอ

  01:07:08 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

  วันที่: 22 เม.ย. 2559

  ชมวีดีโอ

  02:11:18 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

  วันที่: 22 เม.ย. 2558

  ชมวีดีโอ

  02:28:04 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

  วันที่: 22 เม.ย. 2557

  ชมวีดีโอ

  02:18:34 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

  วันที่: 22 เม.ย. 2556

  ชมวีดีโอ

  01:40:34 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

  วันที่: 27 เม.ย. 2555

  ชมวีดีโอ

  01:40:59 นาที

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

  วันที่: 28 เม.ย. 2554

  ชมวีดีโอ

  02:05:12 นาที